Cinsel istismar nedir?

Cinsel istismara uğrammış çocuklarda görülen davranışlar nelerdir?

Cinsel istismara uğramış çocuklar nasıl tedavi edilir?

Cinsel İstismar

0-18 yaş arasındaki çocukların kendisinin büyük bir genç yada yetişkinler tarafından cinsel doyum amacıyla aldatılarak yada zorla kullanılması yada ebeveynlerden birinin çocuğun bu amaçla kullanılmasına izin vermesidir. 

Çocukluk çağı cinsel istismarı ile cinsel yönden riskli davranış gösterme arasında da anlamlı ilişki saptanmıştır. Çocuğun cinsel istismarında istismarla birlikte yaşanan travmatik cinsellik, ihanete uğramışlık hissi, güçsüzlük ve damgalanma gibi dört travmatik dinamik yer alır. Travmanın kendisi psikolojik ve davranışsal sonuçlara neden olurken, erken travma ayrıca olumsuz biyolojik etkilere de yol açabilir. Davranışsal değişiklikler ile ilişkili belirti ve bulgular yaşlara göre farklılıklar göstermektedir. 

 

Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklarda Görülen Özellikler

Yaşlara göre gözlenen davranışsal değişiklikler şunlardır: 

Çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirilmeleri güçtür. Bu çocuklarda bu tür yaşantıları oyunlar veya fantezilerle açığa çıkarmak mümkün olabilir.

Bebeklik ve Çocukluk Dönemi (0- 7Yaş): 

Tuvalet eğitiminde bozulmaların görülmesi (idrar veya dışkı kaçırma) 

Çocuğun cinsel içerikli sözcükleri sık sık kullanması 

Çocuğun cinsel organıyla normalden fazla uğraşması

Cinsel temalar içeren oyunlar oynaması 

Oyun esnasında yaşıtlarına veya kendinden küçük çocuklara cinsel içerikli davranışlar uygulaması 

Çocuğun uykusundan kabus görerek uyanması, uyumak istememesi, sık sık uyanması 

Yetişkinlere karşı korku duyma (özellikle erkeklerden)

Çocuğun açık veya gizliden mastürbasyon yapması, toplum içinde cinsel organını göstermesi

Çocukluk dönemine olmasına rağmen cinselliği ayrıntılı bilmesi

İç çamaşırıyla aşırı uğraş

Kan lekeli çamaşır veya kıyafetler

Cinsel yolla bulaşan hastalık tanısının konulması 

Sıklıkla görülen boğaz ağrısı

Yürüme ve oturmada zorlanma 

Eskiye göre yürüyüşünün değişmesi 

7-12 yaş dönemi :

Ders ve okul başarısında düşme

Derslere ve okula ilginin azalması

Okula gitmekte isteksizlik 

Yetişkinlerden korkma (özellikle erkeklerden)

Depresif belirtiler(eskiye göre severek yaptığı şeylerden artık hoşlanmaması, ilgisiz kalması, hareketlerinin yavaşlaması veya aşırı artması, yeme sorunlarının oluşması)

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri (fiziksel ve psikolojik)

Yaşına uygun olmayan şekilde ebeveyn davranışları gösterme

Cinsel konulara karşı aşırı ilgi ve uğraşı

Yaşıtlarına veya kendinden küçük çocuklara cinsel içerikli davranışlar 

Gizli veya açıktan sıklıkla mastürbasyon yapma

Dışkı kaçırma

Kanlı iç çamaşırı

İç çamaşırında aşırı lekelenmeler

Uzun süre banyoda kalma ve sık sık yıkanma

Ergenlik Dönemi: 

Davranışlarda görülen değişiklikler

Akademik başarının düşmesi

Yetişkinlerden korkma ve birarada kalmak istememe

Depresif duygu durumu 

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri 

Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar gösterme 

Kardeşlerine veya çevresindeki çocuklara karşı ebeveyn davranışları sergileme

Cinsel yaşamla ilgili konulara aşırı ilgi duyma

Cinsel saldırganlık (yaşıtlarını yada kendinden küçük çocukları ilişkiye zorlama)

Açıktan veya gizli sıklıkla mastürbasyon yapma

Ailesiyle çatışma ve evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik 

Duygu durumunun sıklıkla değişmesi 

Kendine zarar vermeye çalışma ve intihar girişiminde bulunma( faça atma, saç ve kaş yolma) 

Uyuşturucu madde alımı veya alkol kullanımının artması  

Yaşa uygun olmayan cinsel davranışlar

Okuldan ve evden kaçma

Yalan söyleme

Çalma ve saldırgan davranışlar gibi davranış bozuklukları gözlenmesi

Cinsel organların çevresinde sıyrıklar, kaşınma, ağrı, yırtılmış vajina veya anal kanama, yürüme ve oturmadaki güçlük, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, penis iltihabı veya vajinal akıntı durumları

Cinsel istismara uğramış çocukları tedavi yöntemleri:

Yukarıda üzerinde durulan belirtilerle karşılaşıldığında aile mutlaka bir çocuk ergen psikiyatristi ve psikoloğundan destek almalıdır. 

Çocuk ve ergenlerde travma tedavisinde yaşa, bilişsel gelişim düzeyine ve travmanın üzerinden geçen süreye bağlı olarak tedavi edilir. 

Cinsel istismara uğrayan kişi kaç yaşında olursa olsun ciddi bir psikolojik travma yaşar. 

Travma tedavilerinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri de EMDR’dir (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme). 

EMDR, oyun terapisi ya da monodrama gibi tekniklerden yararlanılabilir.