Pasif agresif kişilik bozukluğu nedir?

Pasif agresif kişilik bozukluğu özellikleri nelerdir?

Pasif agresif kişilik bozukluğu tedavisi nasıldır?

 

Pasif agresif kişilik bozukluğu nedir?

Genellikle genç erişkinlik döneminde başlayan pasif agresif kişilik bozukluğu, her alanda yeterli olmasına rağmen özellikle iş yapma konusunda olumsuz tutum ve davranışlar gösterme, hayatın diğer alanlarında sürekli şikayet etme, öfkeyi açıkça gösterememeyle karakterize kişilik bozukluğudur.

Pasif agresif kişilik genellikle otoriter bir aile yapısında büyümüş çocuklarda görülür. Böyle ailelerde çocuk yaşadığı kötü olaylar karşısında asla gerçek duygularını gösteremez, düşüncelerini ifade edemez. Dolayısıyla öfkeyi içine hapseder. Çünkü ancak susup sessiz kaldığında kendini güvende hisseder.

Pasif agresif kişilik bozukluğu özellikleri nelerdir?

Kolaylıkla yapabilecekleri sıradan işleri yapmaya karşı pasif bir şekilde direnirler.

Sürekli olarak çevresindeki insanlar tarafından takdir edilmedikleri konusunda şikayet ederler.

Genellikle asık yüzlü, tartışmaya hazırdırlar ama tartışma esnasında açıkça öfkelerini göstermezler.

Bulundukları ortamdaki otoriteyi küçümser, alay eder ama bunu açıkça yapmazlar.

Çevresindeki başarılı, mutlu insanlara karşı kıskançlık duyarlar

Yaptığı şeylerden bazen pişmanlık duyup özür dilerler, bazen düşmanca davranmaya devam ederler.

İstek ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmezler, konuyla ilgili gerçek duygularını genellikler gizlerler.

Yapmak istemedikleri şeyler için açıkça hayır diyemezler, kabul etmiş gibi görünürler ama işide asla zamanında ve güzel bir şekilde yapmazlar.

Yetersizlik ve suçlanma korkusu gibi duygular yüzünden karşısındaki kişiyle yüzleşemezler.

Hayatında olumsuz giden her şeyden başkalarını suçlarlar.

Başkalarının ihtiyaçlarını anlama konusunda empati yapamazlar.

İş yerinde beraber çalıştıkları arkadaşlarına yardımcı olmak yerine yavaş davranarak işi sabote etmeye çalışırlar.

Evde, iş yerinde ve arkadaşlık ilişkilerinde, birlikte çalıştığı ilişkilerinde sorumluluk almaktan ziyade hazıra konmaya çalışırlar.

Genelde dedikodu yapmaya meyillidirler çünkü düşüncelerini esas muhataplarıyla değil ikinci ve üçüncü kişilere söyler.

İşbirlikçi görünseler bile işleri sabote etmeye çalışırlar.

Pasif agresif kişilik bozukluğu tedavisi nasıldır?

Pasif agresif kişiler genellikle sınırların belli olmadığı, görev tanımının net yapılmadığı ortamları suistimal ederler. Bu sebeple pasif agresif kişilere karşı net olmak çok önemlidir. Özellikle görev tanımı çok net bir şekilde yapılmalıdır. Terapiste gitseler bile ona da bir şekilde direnç gösterirler. Alanında uzman terapist danışana en uygun terapi yöntemini kullanarak kişideki  bu anlamsız direnci kırmaya yönelik çalışır.