Online Terapi

İletişim sektöründeki gelişim , yaşadığımız son  yıllarda baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Buna bağlı olarak internetin kullanıldığı alan giderek genişlerken  internet kullanıcılarının sayısı da hızla artmaktadır. İletişim teknolojisinde kaydedilen bu ilerlemeler ruh sağlığı uzmanlarına da daha geniş bir kitleye  hizmet verme olanağı sunmaktadır.

Teknolojinin terapi uygulamalarına entegrasyonu, ruh sağlığı uzmanlarının üzerinde en çok konuştuğu konulardan biridir. Terapistler, mümkün olduğu sürece danışanlarıyla yüz yüze görüşmek isterler. Ancak bazı durumlarda danışan ile terapistin aynı ortamda bir araya gelemesi mümkün olmaz. Böyle durumlarda görüşme yalnızca internet aracılığı ile sağlanabilmektedir.

Online terapi yapmayı gerektiren durumlar nelerdir?

Sokağa çıkıldığında can güvenliğinin tehlikeye girmesi (salgın hastalıklar ,terör olayları vb)

Travmatik bir olaydan sonra çaresizlik hissedilip hemen bir uzmana danışma ihtiyacı duyulması

Kronik hastalık ya da fiziksel bir engelden dolayı kişinin evden ayrılamaması

Danışanın terapist ile yüz yüze konuşmak istemediği birtakım sorunlarının olması

Yoğun iş temposu sebebiyle, danışanın görüşmeye gidememesi

Yaşanılan yerde bir psikoloğa ulaşılamaması

Şiddetli hava olayları ya da trafikten dolayı ulaşım güçlüğü çekilmesi

Acilen şehir dışına çıkılması ya da şehre dönülememesi

Yurt dışında yaşayan kişinin, o ülkenin dilini bilmediği için terapi hizmeti alamaması

Online terapi nasıl yapılır?

Online Terapi internet aracılığı ile yapılır. Bağlantıyı sağlamak için genellikle bilgisayar veya akıllı telefon kullanılır. Terapist ile danışan önce hangi yöntem ile bağlantı kuracaklarına daha sonra ise görüşmenin yapılacağı gün ve saate karar verirler. Bunun akabinde terapist görüşmenin nasıl yapılacağı ve görüşme etiği hakkında danışanı bilgilendirir. Yüzyüze terapi için geçerli olan temel kurallar online terapiler için de geçerlidir. Danışan bu şartları kabul ettiğinde internet bankacılığı ile ödeme yapar. Ödeme alındıktan sonra online terapi gerçekleştirilir.