Psikolojik Travma Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi

Travma Nedir ?

Doğal afetler, trafik kazaları, savaş, taciz, tecavüz, işkence, ihmal, istismar, tuzağa düşürülme, yakın birinin ölümü, aldatılma gibi kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileyen yaşantılara travmatik olay denir.

Travmatik olaylar beklenmedik bir zamanda ve ani bir şekilde geliştiği için kişide şok etkisi yapar. Şok etkisi kişinin stres seviyesini büyük oranda arttırarak kafa karışıklığı, çaresizlik, korku, dehşet ve panik hissi yaratır. Travma anında yaşanan bu ani duygu değişimleri beynin işleyişini ve olayları anlamlandırma sürecini bozar. Yaşanan olayı normal bir anı gibi işlemleyemez.

Travmatik anılar sağlıklı bir şekilde işlenmediği için ses, duygu, düşünce, duyum ve görüntü şeklinde olduğu gibi sağ beyine kaydedilir. İşlemlenmeden kaydedilen bu anılar kişiyi aradan uzun yıllar geçse bile rahatsız etmeye devam eder.

Travma terapisi gerektiren durumlar

Travma sonrası stres bozukluğu(Taciz, tecavüz, ihmal ve istismar, işkence, iftira, aldatılma)

Öfke kontrol bozukluğu

Bağımlılıklar(uyuşturucu, alkol, kumar, sigara)

Kişilik bozuklukları

Yema bozuklukları

Özgüven eksikliği

Sınav kaygısı

Beden algı bozuklukları

Depresyon

Panik atak

Fobiler

Boşanma, aldatılma

Sevilen bir yakının kaybı (ayrılık, ölüm)

Doğal afetler (yangın, deprem vs.)

Trafik kazalarında yaralanma veya tanık olma

Savaş-terör olayları

Salgın hastalıklar(covid-19 vs.)

Travma Terapisi ve EMDR Tekniği

Anıların işlemlenebilmesi için anıyla ilgili düşünce, imge, duygu ve duyumların sol beyine  aktarılması gerekir. Fakat travmatik anılarda bu geçiş normal şartlarda mümkün olmadığı için travma terapisine ihtiyaç duyulur.

Sistematik göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme anlamına gelen EMDR travma terapilerinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. İki göz aynı anda birlikte hareket ederse sağ beyinden sol beyine doğru bir akış başlar. Kişi bu sırada travmatik anıyı düşünürse bu anı sırasında yaşadığı duygular ve duyumlar sağ beyinden sol beyine geçerek işlemlenir. Anı işlendikçe travma sonucu oluşan duygular giderek azalır ve daha gerçekçi, mantıklı düşünce devreye girer.

EMDR terapisi ile travmatik anılar hafızadan silinmez ancak bu anının oluşturduğu olumsuz düşünce, imge, duygu ve duyumların etkisi en aza indirilir. EMDR terapisi ile kişi anıyı hatırlar fakat anı duygusal anlamda kişinin canını eskisi gibi yakmaz ve kişi anıyla ilgili olumsuz duyumlar hissetmez.