Uzman Psk. Fatma Akçakoca

Uzman Psikolog – Aile Danışmanı – Çocuk Terapisti

EĞİTİM

Lisans: Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi  (Master), Psikoloji

Tez: Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Gelişimsel Temas Terapisinin Kullanımı

Bütüncül Psikoterapi: Psikoterapi Enstitüsü

Aile Danışmanlığı: Dumlupınar Üniversitesi

 

EMDR -Travma Terapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, İstanbul

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi 

Prof. Dr. Vamık VOLKAN ,( CİSED ), İstanbul

Çift ve Aile Terapisi

Üsküdar Üniversitesi – Doç. Dr. Gökben HIZLISAYAR, İstanbul

Cinsel Terapi

CİSED – Cem KEÇE, 2015, İstanbul

Psikolojik İlkyardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kim Psikoloji – Yrd. Doç. Dr. Mert AKÇANBAŞ, İstanbul

Kişilik Bozuklukları Tanı ve Psikoterapi Teknikleri

Uzman Klinik Psikolog, Psikanalist Psikoterapist Suzan Uğur GİRGİNER,İstanbul

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Client Centered Play Therapy)

Reyhana Seedat, İzmir

Çocuk İhmal ve Cinsel İstismarına Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu Terapisi

Reyhana SEEDAT, İstanbul

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Otistiktik Çocuklarla Çalışma ve Psikoterapi

Reyhana SEEDAT, İstanbul

Dikkat Eksikliği, Hipeaktivite ve Karşı Gelme Bozukluğu Tanı ve Terapi Teknikleri

RUHSAK – Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK, İstanbul

Zor Çocuklarla (Karşı gelme bozukluğu) Çalışma ve Psikoterapi

Reyhana SEEDAT, İstanbul

Masal Terapisi Eğitimi(Fairy Tale Thearapy)

Adamer, Brussels Capital University, Ankara

Gelişimsel Temas( Dokunma) Terapisi (Developmental Touch Therapy)

Reyhana Seedat, İstanbul

Mobbing Analiz Uzmanlık Eğitimi

Mobbing ile mücade Derneği ,Prof.Dr. Vedat BULUT,Uzman Hüseyin GÜN, Ankara

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi

Uzm. Dr. Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi

Uzman Psikodinamik Psikoterapist Suzan Uğur GİRGİNER,İstanbul

Ölüm ve Yas Psikolojisi ve Psikoterapisi

Uzman Klinik Psikolog, Psikanalist Psikoterapist Suzan Uğur GİRGİNER,İstanbul

İlişkisel Psikoterapi

Psikoterapi Enstitüsü – Uzm. Dr. Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ,İstanbul

Bağımlılığın Psikolojisi ve Psikoterapi Teknikleri

Uzman Klinik Psikolog, Psikanalist Psikoterapist Suzan Uğur GİRGİNER,İstanbul

Transaksiyonel Analiz

Uzman Klinik Psikolog, Psikanalist Psikoterapist Suzan Uğur GİRGİNER,İstanbul

Pozitif Psikoloji Kongresi ve Atölye Çalışması

Üsküdar Üniversitesi – İtai IVTZAN, İstanbul

Duygu Odaklı Psikoterapi

Psikoterapi Enstitüsü – Uzm. Dr. Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ

Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikoterapi Enstitüsü – Uzm. Dr. Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ,

Doç Dr. Ahmet ÇORAK, İstanbul

Ego Psikolojisi

Psikoterapi Enstitüsü – Uzm. Dr. Psikoterapist Tahir ÖZAKKAŞ,İstanbul

12 Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı

İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü, İstanbul,

12 Yetişkin Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı

İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü, İstanbul,

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Sertifika Programı

Kim Psikoloji, Gelişimsel Çocuk  Nörolojisi Derneği, İstanbul

Stanford – Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

Mavi Martı Psikoloji, İstanbul

BİLDİRİ VE MAKALELER

Retrospective Investigation of the Use of Developmental Touch Therapy on Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder,

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, Portugal 2019

Gelişimsel Temas Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kullanımının Retrospektif İncelenmesi,

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Cilt 3(2020), Sayı 5,126-149.

Gelişimsel Temas Terapisi Sunumu, I. Uluslararası II. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,

Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILAR

2nd Annual G20 World Brain Mapping & Therapeutic Scientific Summit (2. G20 Dünya Beyin Haritalama ve Tedavileri Bilimsel Zirvesi), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

I. Uluslararası II. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

Çocuk Psikoterapilerine Bütüncül Bakış Sempozyumu, Gelişimsel Temas Terapisi Sunumu, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

Çocuk Psikoterapilerine Bütüncül Bakış Sempozyumu, Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim ve Neokorteks Modeli Paneli Oturum Başkanlığı, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul

Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

Brainpark Beyin Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi,  İstanbul

CİSED 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, Ankara

Psikoloji Paylaşım Toplantıları, RUHSAKİstanbul

Psikoloji Paylaşım Toplantıları, RUHSAK, İstanbul

Erken Çocuklukta Öğrenmeyi ve Öğrenme Becerilerini Geliştirme (seminer), Kim Psikoloji, İstanbul

Çocuklarda Ahlaki ve Dini Gelişim (seminer), Kim Psikoloji, İstanbul