Aile ve Çift Terapileri

Aile ; insanın yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan bir ortamdır. Aile aynı zamanda fiziksel ihtiyaçlarımızın yanı sıra ruhsal ihtiyaçlarımızın da karşılandığı yerdir. İnsan insana etkileşim  ruhsal dünyamızın oluşumu için gereklidir. Yine bu sağlıklı ruh halinin devamı için de huzur ve güven dolu bir aile en gerekli ortamdır.

Aile ve çift terapisi gerektiren durumlar

Uyum /İletişim Problemleri

Şiddet / Kıskançlık

İlişkide Travmaların Etkisi

Kronik Hastalığı olan Aile Bireyleri Olan Aileler

Evdeki sorumluluk ve görevler

Boşanma Öncesi / Sonrası Sorunlar

Kültürel Farklılıklar

Geniş Aile Sorunları

Kayıp ve yas dönemleri

Alkol ve madde bağımlılıkları

Aldatma/Aldatılma Problemleri

Eşler arasında kronikleşmiş çatışmalar

Cinsel Uyum Problemi

Fiziksel, ekonomik veya psikolojik şiddet

Çocuk sahibi olma ile ilgili sorunlar

Çocuklarda ortaya çıkan davranış sorunları

Aile içinde kalması gereken sırların açıklanması

Psikiyatrik, psikosomatik veya bedensel hastalıklar

Karar alma süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve aksamalar

Aile bireylerinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanamıyor olması

Travmatik olaylar ve dönemsel krizler( aldatma, kıskançlık ,cinsel soğukluk vb)

Aile ve çift terapisindeki sorular nelerdir?

Eşinizden giderek uzaklaştığınızı düşünüyor musunuz?

Eşiniz sizi anlamsız bir şekilde kıskanıyor mu?

İlişki sorunlarınıza bağlı olarak baş, omuz veya sırt ağrıları yaşıyor musunuz?

Yalnız hissettiğiniz ve anlaşılmadığınızı hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?

Uzun zamandan beri çözemediğiniz sorunlarınız var mı?

Önemsiz konular sık sık sorun haline geliyor mu?

Ailenizde uyuşturucu, alkol, antidepresan veya uyku ilacı kullanan biri var mı?

Aile üyelerinden biri yaşına uygun olmayan davranışlar gösteriyor mu?

Aile üyelerinden birinde yeme bozukluğu (obezite, anoreksiya ya da bulumiya nervoza) var mı?

İnsanlar, büyük hayaller ve umutlarla evlilik çatısı altında bir aile kurarlar. Bu hayaller, kendini güvende hissetmek çocuk sahibi olmak, zor zamanlarda sorunları birlikte aşmak, hayatı her anlamda paylaşmak ve sevdiği insanla bir ömür geçirmektir.

Günümüz dünyasında evlenmek ve aile kurmak çok kolaydır. Oysa aile dinamiklerini koruyarak ailedeki güven ve huzuru devam ettirebilmek çok zordur. Evliliğin ve ailenin istenen şekli alabilmesi, sağlam bir yapıya kavuşabilmesi ve birlikteliği devam ettirebilmek için uzun bir zaman ve çokça emek harcanması gerekir.

Bazen aile ortamı, şiddetli sorunların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği, rüyaların kabusa dönüştüğü bir cehenneme dönüşebilir. Büyük hayaller ve umutlarla kurulan evlilikler kısa bir sürede hüsranla bitebilir. Hiçbir evlilik boşanma amacıyla yapılmaz ama bir süre sonra eşler boşanma kelimesini sık sık kullanmaya başlarlar. İşte o zaman aile için tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Hele bir de çocuklar varsa durum içinden çıkılmaz bir hale dönüşür. Böyle zamanlarda bir aile danışmanından yardım almak hayati önem taşır.

Aile ve çift terapilerinin içeriği nasıldır?

Ailede yaşanan sorunları ilişki bağlamı içerisinde ele alan modern tedavi uygulamalarıdır. Aile bağlamı, sorunların ele alındığı terapötik niteliğe sahip ilişkisel bir zemindir. İnsan sosyal bir varlıktır, bu sebeple insana ait sorunlar sosyal sistemler içinde şekillenir. Bu yüzden aileyi ilgilendiren bir sorun sosyal bağlamdan bağımsız düşünülemez.

Aile toplumun bir parçası olduğu için aynı zamanda toplumsal yapıyı, bölgesel ve etnik kültürleri yansıtan bir ayna gibidir. İnsan kendi ailesinden, içinde bulunduğu küçük guruplardan, toplumun kültüründen olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenir. Aile içinde yaşanan sorunları çözebilmemiz için toplumsal yapıyı çok iyi tanımamız gerekir

Bu sebeple aile danışmanı, aile sisteminin yapı ve işlev bozuklukları ile ilgilenir.