Çocuk Terapisi ( Oyun Terapisi )

Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkisi ile oluşur, belli aşamalardan geçer ve süreklidir. Bebeğin gelişim aşamaları bilişsel gelişim, motor gelişim, duygusal gelişim, sosyal ve dil gelişimidir. Çocuğun, içinde yaşadığı kültürün dilini öğrenebilmesi ,konuşa

bilmesi ve anlayabilmesi için uzun bir zaman gerekir. Bebeğin ilk iletişim kurma biçimi ağlamadır. Bebek kendine rahatsızlık veren biyolojik ya da fizyolojik bir uyaran algıladığında bu durumu çevresindekilere ağlayarak bildirir.İlerleyen aylarda bebek ihtiyaçlarını ağlamanın yanısıra davranışsal olarak da göstermeye başlar.Dil gelişimi doğumla birlikte  başlasa da çocukluk döneminde  bu süreç tam anlamıyla tamamlanamaz. Bu sebeple çocuk duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır ve  daha çok davranış dilini kullanır. Çocuklar yaklaşık üç yaşında oyun oynamaya başlarlar.Çocukluk döneminin en önemli  aktivitesi oyundur. Oyun çocuğun hem fiziksel hemde ruhsal gelişimi için gereklidir. Çocuk oyun sırasında sosyal hayatı, iletişim kurmayı, kazanmak kadar kaybetmenin doğal bir şey olduğunu öğrenir. Yani çocuk oyunda yaşar, oyunca düşünür, oyun ile duygulanır , oyun dili ile konuşur.

Çocuğun terapiye ihtiyacı olan durumlar nelerdir ? 

Bir çocuk başka çocuklarla sık sık kavga ediyorsa

Kendine, bir başka canlıya veya eşyalara zarar veriyorsa

Bulunduğu.ortamda utanıyor veya gergin hissediyorsa

Korkuyor ağlıyor ve endişeli tavırlar sergiliyorsa

Uyku ve yeme bozukluğu başlamışsa

Ebeveynlerden birinin ölümü

Boşanma

Şehir veya okul değiştirme

Tırnak yeme

Gaita(dışkı) kaçırma, alt ıslatma

Yalan söyleme

Çalma

Yaşına uygun olmayan cinsel içerikli davranışlar

Kekeleme ve konuşma bozukluğu

Oyun terapisi nedir ?

Oyun terapisi, terapist ile çocuğun oyun odasında  oyun oynayarak , resim çizerek ya da drama  yaparak gerçekleştirdiği bir terapi yöntemidir. Oyun terapisi ,terapistin çocukla güvenli bir ilişki kurduğu, çocuğun problemlerinin açığa çıkarıldığı, çözüme odaklanmış, çocuğa yeni becerilerin kazandırıldığı bir süreçtir.Terapi çocuklara duygu ,düşünce ve ihtiyaçlarını oyunla ifade edecekleri bir ortam sunar.Terapi sırasında çocuk oyun oynar, konuşur, resim çizer; terapist ise çocuğu izler, sözlerini dinler ve  duygularını anlar. Çocuğun

yaşadığı durumla ilgili kendi duygu ve düşüncelerini anlaması konusunda ona yardım eder. Çocuklar yaşadıkları sorunları anladıkça sorunlar karşısında kendilerini daha güçlü hissederler. Çocuk terapileri ,çocuğun o anda var olan sorunlarını çözmesinde yardımcı olduğu gibi onun benlik gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocuk ,terapi ile dikkatine odaklamayı ,kurallara uygun davranmayı, isteklerini erteleyebilmeyi , vücut koordinasyonunu sağlamayı ,kişisel sınırlarını korumayı ,iletişim kurmayı ve diğerleriyle birlikte hareket edebilmeyi öğrenir. 

Oyun terapisi nasıl uygulanır ?

Çocuk terapilerinde terapistler ,Yönlendirilmiş oyun terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Terapisi gibi yöntemler kullanırlar. Yönlendirilmiş Oyun Terapisinde oyuncakları ve oyunun konusunu terapist belirler. Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde tüm tercihler çocuğa bırakılır, terapist oyuna hiç bir şekilde müdahale etmez, ancak çocuk isterse oyuna katılabilir, Gelişimsel Temas Terapisinde ise çocukla güvenli bağlanmayı sağlayacak dokunma içerikli oyunlar oynanır.

Oyun sırasında çocuğun oyuncak seçimi, oyun oynama biçimi, çizdiği resimler, yaptığı taklitler onun duygu ve düşünceleri hakkında terapiste bilgi verir. 

Oyun Terapisine başlamadan önce terapist aile ile görüşerek çocuk ve aile geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi alır. Çocuğa birinci dereceden bakım verilen yer aile ortamı aile olduğu için çocuk aileden bağımsız değerlendirilemez. Sonra çocuğun durumuna göre anne ve baba ile bir terapi planı yapar.Terapiye genellikle haftada bir yada iki kere gidilir. Çocuğun ihtiyacına göre görüşme sayısı arttırılıp azaltılabilir.Daha sonra aileye geri bildirim verir.Ebeveynler terapist ile işbirliği içinde terapiyi destekleyici şekilde çalışırlarsa terapiden daha kısa sürede sonuç alınır. Çocuk terapilerinde Çocuk terapilerinin etkisi hemen görülmez çünkü terapistin çocuğu tanıyabilmesi ve arada güven ilişkisinin oluşması için birkaç seans geçmesi gerekir.