Öğrenci Koçluğu

Akademik yaşamda, öğrencinin başarı ve becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile çalışan ve ona yön gösteren kişiye Öğrenci Koçu denir. Öğrenci koçu çalıştığı genci, sınav döneminde desteklemekle kalmayıp gelecekte olgun bir yetişkin olabilmesi için ona rehberlik eder.

Öğrenci koçu nasıl çalışır?

Öğrenci Koçu öğrencisini tanır; onun kişilik özelliklerini, potansiyelini, bilgi birikimini, güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak bir eylem planı hazırlar. Daha sonra okul ile iletişim kurarak öğrencinin ders başarısını takip eder. Ardından aileye   bu sürece nasıl destek olacakları konusunda yol gösterir. Böylece öğrenci-okul-aile üçlüsünün sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlar.

Öğrenci koçuna ne zaman  ihtiyaç duyulur?

 • Sınav ve performans kaygısı
 • Özgüven ve motivasyon eksikliği
 •  Yeteneklerinin farkında olmama
 • Hedef ve önceliklerini belirleyememe
 • Problem çözme tekniklerini bilmeme
 • Devamlı ve düzenli ders çalışamama
 • Çevresi ile sağlıklı iletişim kuramama
 • Ailesi ve arkadaşlarıyla çatışma yaşama
 • Teknolojik cihazlara bağımlı hale gelme

Öğrenci koçu ile çalışma sonunda öğrencinin elde ettiği kazanımlar nelerdir?

 • Kendini tanır, güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.
 • Yaşam amacını, değerlerini ve ulaşmak istediği hedefi fark eder.
 • Sahip olduğu potansiyeli ve yeteneklerini fark eder.
 • İçinde bulunduğu durumu ve seçeneklerini fark eder.
 • Düşünsel ve duygusal olarak kendini yönetmeyi öğrenir.
 • İstenmeyen alışkanlıklarından kurtulur.
 • Sorun çözme becerileri kazanır.
 • Öfke yönetimini öğrenir.
 • Çevresi ile sağlıklı iletişim kurmayı öğrenir.
 • Değişim sağlayabilmek için önce yaşanan olayların ve içinde bulunulan durumun farkında olmak gerekir.
 • Öğrenci koçu, öğrencinin amacını gerçekleştirebilmesi için sahip olduğu yetenek ve potansiyelinin farkına varmasını sağlar. Bununla birlikte çözüme yönelik seçenekleri arttırıcı ve destekleyici çalışmaları yürütür.