Ergen Terapisi

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında yaşanan çok zor bir süreçtir. Sürecin zorluğu çocuğun görev ve sorumluluğunun olmadığı bir dünyadan , yaptığı her şeyin sonuçlarını kabul edip ,sorumluluk aldığı yetişkinliğe geçiyor olmasındandır. Çocuk bu dönemde doğumdan ergenliğe kadar oluşmuş bütün bilgi, birikim ve tecrübelerini sentezleyerek yeni bir kimlik oluşturur. Bu kimliği oluştururken de çözmesi gereken bir takım krizler vardır.

Ergen terapisi gereken durumlar nelerdir?

Kaygı Problemleri

İlişki Problemleri

Takıntılarda Artma

Yeme Bozuklukları

Sınav Kaygısı

Akademik Başarısızlık

Sigara / Alkol / Madde Kullanımı

Aile içi çatışmalar

Duygu Durum Değişiklikleri

Özerkleşme Dengesinin Sağlanmaması

Suça Eğilim Gösterme

Ergenlik dönemi sorunları nelerdir?

Ergenlik döneminin en büyük krizi ergenin özerkleşmesidir. Ergen bu dönemde tüm çevresine anne ve babasından farklı bir  kişiliği olduğunu  kabul ettirmeye çalışır. Özerk olmanın tek yolu o zamana kadar egemenliği altında bulunduğu yapıya direnmek ve ondan bağımsız hareket edebilmektir. Özerk olabilmenin doğasında baş kaldırı olduğuna göre ergen de ailesine gizliden veya açıkça başkaldıracak demektir.Ergenin özerk birey olabilmesi için kendi eylemlerini planlayıp, uygulaması ve bu eylemlerin olumsuz sonuçlarına katlanabilmesi gerekir. Bunu başaramayan ergen gelecekte olgun bir yetişkin olamaz. Bu sebeple bu doğal başkaldırı sürecinde anne ve baba bu durumu anlayışla karşılayıp ciddiye almalıdır.

Ergenlerin özerkleşme girişimini sağlıklı bir şekilde başlatıp başarıyla atlatabilmesi için hoşgörülü ve çocuğa değer veren bir ailede yetişmiş olması gerekir.Her davranışı ile alay edilen, sürekli eleştirilen ya da ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar bu süreci başlatamazlar. Bu çocuklar otoriteye baş kaldıracak gücü bulamazlar. Böyle ailede yetişen çocukların çatışmayı yönetmeye ve çözmeye gücü olmadığından asla özerkleşme girişiminde bulunamazlar. Bu çocuklar ileride özgüveni düşük, otoriteye boyun eğen, hakkını arayamayan, köleleştirilmeye hazır birer yetişkin olurlar. 

Ergenlik döneminin en önemli sıkıntılarından biri de  ergenin bir amaç belirleyip bunu gerçekleştirebilmek adına kararlı bir şekilde gayret etmesidir. Bu dönemde gençler çok heyecanlıdırlar.Kendilerine çok kısa sürede amaç belirleyebilirler ya da amaçlarını gerçekleştirmeden sık sık yön değiştirebilirler.Hatta kendi aile dinamiklerine uygun olmayan amaçlar edinebilirler.Bu amaçlar gerçekleştirilmesi mümkün olmayan şeyler de olabilir. Böyle durumlarda aile telaşlanmamalıdır. Bilakis ergenin hedefine ulaşabilmesi için neler yapması gerektiği ile ilgili uzun uzun konuşulmalı ve ciddi bir şekilde dinlenilmelidir. 

Bebeklik döneminde evin duvarları ile sınırlandırılmış olan çocuk büyüyüp evin dışına çıktığında çok sayıda insanla iletişim kurmak zorunda kalır. Ayrıca tüm dünyada olanı biteni anlaması ve kendine bu dünyada bir konum belirlemesi gerekir. Bu konumu belirleyebilmesi ,dünyayı ve yaşamı anlamlandırabilmesi için de ideolojik bir bakış tarzına ihtiyaç duyar. Bu ideolojik bakış açısı ergenin evreni anlamasını, hayatın karmaşasını yönetebilmesini kolaylaştırır.

Ergen ,kendisini yakın hissettiği ideolojik düşünceyi şiddetli  bir şekilde savunup sert söylemlerde bulunabilir. Bu söylemlerle karşılaşan aileler korkup ne yapacaklarını bilemezler ve ergene baskı uygulayabilirler.Ailesinden sert tepki alan ve düşünceleri dinlenilmeyen çocuklar belki de  bir süre sonra vazgeçecekleri bu ideolojilere sıkı sıkıya sarılarak ters kimlik oluşturabilirler.

Ergenlik döneminde aşılmaya çalışılan sorunlardan biri bir gruba dahil olma, gruba uyum sağlayarak orada kalabilme ve mümkünse grup lideri olmaktır. Arkadaş çevresi ergenlerin kendilerini gösterdikleri, kabul edildikleri , yeteneklerini sergiledikleri önemli bir ortamdır. Arkadaş çevresi tarafından sevilen ,desteklenen ve onaylanan ergenler ileri ki dönemlerde daha başarılı olurlar.Bu sebeple ergenlerin eğlence amaçlı da olsa liderlik yapabilme, arkadaşlarını toparlayabilme çabaları takdir edilmeli ve desteklenmelidir. 

Ergen terapisi nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz alanlarda yeteri kadar desteklenen ergenler ,yetişkinlik dönemine daha sağlıklı gireceklerdir. Aksi takdirde ergen ,kimliğini netleştiremediği için kendini tanımlayan bir kimlik buluncaya kadar rol denemelerine devam edecektir. Bu denemelerde başarılı olamazsa ortaya kimlik bocalaması yada kimlik bunalımı denen bir tablo ortaya çıkacaktır.

Böyle durumlarda bir Ergen Terapistinden yardım almak gerekebilir. Ergen Terapisti genci anlaşıldığı, önemsendiği, dinlenildiği, değer verildiği, yargılanmadığı, eleştirilmediği ,güvenli bir ortamda dinler ve ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için ona destek olur.