Aile Danışmanlığı

Aile bireyleri arasında yaşanan problemlerin aile danışmanı eşliğinde çözülmesine Aile Danışmanlığı denir.

Aile danışmanlığı gerektiren durumlar

Uyum /İletişim Problemleri

Şiddet / Kıskançlık

İlişkide Travmaların Etkisi

Kronik Hastalığı olan Aile Bireyleri Olan Aileler

Evdeki sorumluluk ve görevler

Boşanma Öncesi / Sonrası Sorunlar

Kültürel Farklılıklar

Geniş Aile Sorunları

Kayıp ve yas dönemleri

Alkol ve madde bağımlılıkları

Aldatma/Aldatılma Problemleri

Eşler arasında kronikleşmiş çatışmalar

Cinsel Uyum Problemi

Fiziksel, ekonomik veya psikolojik şiddet

Çocuk sahibi olma ile ilgili sorunlar

Çocuklarda ortaya çıkan davranış sorunları

Aile içinde kalması gereken sırların açıklanması

Psikiyatrik, psikosomatik veya bedensel hastalıklar

Karar alma süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar ve aksamalar

Aile bireylerinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanamıyor olması

Travmatik olaylar ve dönemsel krizler( aldatma, kıskançlık ,cinsel soğukluk vb)

Aile danışmanı kime denir?

Tıp, psikoloji, sosyal hizmetler, hemşirelik veya çocuk  gelişimi alanlarından mezun olduktan sonra üçyüz saati teorik yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik Aile Danışmanlığı eğitim proğramını tamamladıktan sonra sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmış kişilere Aile Danışmanı denir.

Aile danışmanlığının amacı nedir?

Aile danışmanlığının amacı bütün aileyi olumsuz yönde etkileyen sorunların bozduğu dengelerin yeniden sağlıklı bir şekilde kurulmasıdır. Aile danışmanı bireye değil aileye odaklanır. Bireyin sorunları aile sistemi içerisinde ele alınır. Bu yüzden görüşmeler genellikle eşler ve çocukların katılımı şeklinde yapılır. Görüşmelere aileden bir veya bir kaç kişi ya da ailenin tamamı katılabilir. Gerekli durumlarda aile danışmanı görüşmelere yakın akrabaları da çağırabilir.

Aile danışmanları hangi sorunlar üzerinde çalışır?

Aile danışmanı ölüm, ayrılık, boşanma, aile içi fiziksel şiddet, eşlerin veya çocukların davranış bozuklukları, ihmal ve istismar, çocukların eğitim sorunları, iletişim sorunları ile ilgili çalışır.Aile danışmanı önce aile ile görüşerek ön bilgi alır daha sonra gerekli görürse bir takım testler uygulayarak değerlendirme yapar. Bu bilgiler ışığında esas sorunu tespit eder ve sorunla ilgili çalışmaya başlar.