Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı kişilik bozukluğu nedir?

Bağımlı kişilik bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Bağımlı kişilik bozukluğu olan bireylerde hangi davranışlar gözlenir?

Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bağımlı kişilik bozukluğu nedir?

Kişinin kendi yaşamının sorumluluğunu alamama ,başkalarının desteği önerileri olmadan karar verememe , yalnız başına hayatını sürdüremeyeceğine dair ısrarcı bir inanç, çevresindeki insanların kendisini terk edeceğine olan inancından dolayı onlara aşırı bağlanma ile karakterize olan kişilik bozukluğudur.

Bağımlı kişilik bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Genellikle ataerkil(erkek otoritesine dayanan) toplumlarda küçükleri büyüklere , kadınların erkeklere , çocukların ebeveynlere aşırı saygı ve itaat etmeleri konusunda yapılan dayatmalar

Çocukluk döneminde yaşanan kronik hastalıklar

Erken çocukluk döneminde travmatik bir şekilde çocuğun anne babasından ayrılması (Boşanma, Terk edilme,Anne babanın ölümü)

Aşırı baskı sonucu çocuğun gerçek kendiliğinden vazgeçerek bağımlı kişilik geliştirmesi

Bağımlı kişilik bozukluğu olan bireylerde hangi davranışlar gözlenir? 

Yalnız kaldığında kendisine bakamayacağı ile ilgili olumsuz inançları vardır. 

Kendi hayatlarıyla ilgili önemli kararları bir başkasının desteği olmadan veremezler

Sosyal yaşamda sorumluluk almak istemezler.

Kendilerine saygıları ve özgüvenleri düşüktür.

Kendilerini sürekli eleştirir ve aşağılarlar.

Bir başkasının yardımı olmadan bir şeyi planlayamaz ve harekete geçemezler.

Bağlandıkları kişilerin desteklerini almak için onlara itaat ederler.

Bağlandıkları kişiler kendilerini terk ettiklerinde hemen bağlanacak yeni bir kişi arayışına girerler.

Herhangi bir konuda başkaları ile mücadele etmekten kaçınırlar çünkü her zaman kaybedeceklerine inanırlar.

İlişkilerinde aşırı cömert duyarlı, sık sık özür dileyen ve karşısındakine aşırı saygı duyan kişilerdir.

Kendileriyle ilgili olumsuz düşünce şemaları vardır. 

Kullandıkları cümleler genellikle şu şekildedir; Ben zayıf biriyim, asla tek başıma yapamam, o giderse çaresiz kalırım, benden istediklerini yapmazsam onu kaybederim vb.

Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Kişilik bozuklukları eğer başka bir psikiyatrik hastalık ile birlikle seyretmiyorsa genellikle ilaçsız tedavi edilir. 

Kişilik bozukları konusunda uzman bir psikolog danışana bütüncül olarak yaklaşır. 

Danışanın kişiliğine özel belirlediği terapi yöntemlerini kullanır. Uygun terapi yöntemleri kullanıldığında başarılı sonuçlar elde edilir.