Bordeline(sınır) kişilik bozukluğu nedir?

Bütünleşmiş bir kendilik yapıları olmayan, genellikle genç erişkinlik döneminde başlayan,  duygulanımda sürekli değişkenlik, yüceltme ve değersizleştirme duyguları arasında salınan, kolayca dağılabilen dağınık, sağlıksız bir kişilik yapısı ve dengesiz insani ilişkiler ile karakterize olan kişilik bozukluğudur. 

Borderline (sınır) kişilik bozukluğu olan kişilerde görülen davranışlar nelerdir?

 • Yalnızlığa tahammül edemezler. İlişkide oldukları insanlara aşırı bağlanırlar. 
 • Sevip, bağlandığı insanlar onu terkettiğinde boşluğuna dayanamayıp yerine hemen bağlanacağı yeni birini bulmak isterler.
 • Kabul edilmeme ve reddedilmeye karşı aşırı hassastırlar. Reddedildiklerinde karşısındaki kişiye aşırı derecede öfkelenirler.
 • Hayali ya da gerçek bir terk edilme durumdan kaçınmak için büyük uğraş verirler.
 • İlişkide oldukları kişiyi idealize (kişiyi aşırı derecede övüp göklere çıkarma) ya da devalüe (aşırı hakaret ederek aşağılama, değersizleştirme ) ederler. 
 • Yakın ilişkilerde kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızdırlar ve ani tepkisel davranışlar gösterirler.
 • Sık sık boşluk ve hiçlik duygusu içine düşerler. Genellikle böyle durumlardan sonra intihara teşebbüs ederler.
 • Öfkelerini kontrol edemedikleri için sık sık kavgaya karışma, kavga başlatma, hakaret etme gibi davranışlar gösterirler.
 • Gerçekliği algılama ve değerlendirme konusunda zorlanırlar.
 • Mağduriyet ve utanç duyguları arasında sıkışırlar. 
 • Tekrarlayan şekilde kendine zarar verme ve intihar girişimleri vardır.
 • İlişkide kalabilmek için karşısındakini sık sık intihar ve kendine zarar verme söylemleriyle tehdit ederler. (Jiletle kendini kesme, vücudunda sigara söndürme, ilaç içerek intihara kalkışma)
 • Aşırı strese girdiklerinde bununla nasıl başedeceklerini bilemezler. Bu yüzden sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılıklarına yatkındırlar.
 • Dini, ahlaki ve sosyal değer anlayışlarında ani değişiklikler gösterirler. (Bir gün ateist bir gün inançlı)

Borderline(sınır) kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Başka bir bozuklukla birlikte seyrediyorsa psikiyatristin düzenlediği ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi ile tedavi edilir. Kişilik bozuklukların asıl tedavi edici olan şey terapidir. Alanında uzman bir psikolog eşliğinde danışana iç görü kazandırılır.