Histriyonik kişilik bozukluğu nedir?

Genellikle genç erişkinlik döneminde açığa çıkan, aşırı duygusallık, dikkat çekme ve çevre tarafından onaylanma ihtiyacı ile kendini gösteren ve genellikle kadınlarda görülen kişilik bozukluğudur.

Histriyonik kişilik bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Erken çocukluk döneminde yeteri kadar sevilmeyen, anlaşılamayan, ihtiyaçları yerinde, yeterince karşılanmayan, ihmal ve istismar edilmiş ve hoşgörüsü düşük ailelerde yetişen bireylerde görülür.

Histriyonik kişilik bozukluğu olan bireylerde hangi davranışlar gözlemlenir?

İç dünyaları tam olarak olgunlaşmamıştır, çocuksu bir ruh hali içindedirler. Her konuda kendilerini yetersiz hissederler.

Sürekli olarak dış güzellikleriyle ilgilenirler, kişisel gelişimlerine önem vermezler. 

Duygusal tepkilerinde abartılıdırlar, olayları dramatize ederler ve aşırı derecede büyütürler.

İlgi odağı olmadıklarında rahatsız olurlar. Giyinme tarzları gösterişli abartılı, aşırı renkli, farklı ve dikkat çekicidir.

Düşünce, duygu ve inançları sürekli olarak değişim gösterir. Hayal güçleri yüksek ve yaratıcıdır. Övülmeye, beğenilmeye ve teşvike aşırı ihtiyaç duyarlar.

Başkalarıyla iletişimlerinde çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ve baştan çıkarıcıdırlar. 

Engellenme ve reddedilmeye karşı tahammülsüzdürler, böyle durumlarda aşırı öfkelenirler. 

Stres altındayken olayları doğru değerlendiremez, gerçeği göremezler. 

Kolayca başkalarının etkisine girerler, bu yüzden çok kolay kandırılırlar 

Yaşadıkları olaylardan ders almazlar, aynı hatayı defalarca tekrar ederler.

 Bulundukları ortama kolayca uyum sağlayamazlar. Çevresindeki insanlardan sürekli olarak bir şeyler isterler

Başarılı olabilmek için çok rahat yalan söylerler, yalanlarının ortaya çıkmasından çekindiklerinden, ilişkileri süreklilik arz etmez.

Konuşmalarında dramatik vurgulamalarda bulunur, karşısındaki kişileri çoğu zaman taklit ederler. 

Görünüm olarak dost canlısı ve yardımseverdirler ama dostluklarını devam ettiremezler.

Sorumluluk almayı sevmezler. Kendilerini sorgulamayı sevmezler. Karşısındakilere yüzeysel olarak sevgi duyarlar.

Histriyonik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Histrionik kişilik bozukluğu, bir başka hastalıkla birlikte seyretmediği sürece psikoterapi ile tedavi edilir. Alanında uzman terapist kişiye en uygun terapi yöntemini kullanarak danışana özel bir terapi uygular.