Kleptomani ( Çalma – Hırsızlık Bozukluğu ) nedir?

Kleptomaninin sebepleri nelerdir?

Kleptomaninin tedavisi nedir?

Kleptomani ( Çalma – Hırsızlık Bozukluğu ) nedir?

İlkokul çağına gelmiş (7 ve sonrası) bir çocuğun başkalarına ait herhangi bir şeyi, mal sahibinin izni ve haberi olmadan almasıdır.

Kleptomaninin sebepleri nelerdir?

Anne baba ve aile yakınlarının çocuğa mülkiyetle ilgili haklara saygı göstermes konusunda gerekli kavram ve alışkanlıkları kazandırmaması sebebiyle çocukta mülkiyet duygusunun gelişmemiş olması 

Çocuğun aile içerisinde (özellikle babası tarafından yeterli ilgiye sevgi görmemesi sonucu sevgi ve ilgi açlığı yaşaması 

Çocuğun bu ilgi ve sevgi eksikliğini onu sembolize eden herhangi bir nesneyi çalarak telafi etmeye çalışması

Anne babası tarafından yeterince harçlık verilmemesi ya da çocuğun temel ihtiyaçlarının zamanında ve  tatmin edici şekilde  karşılanmaması 

Çocuk veya gencin bir gruba ait olma yeni, heyecan verici macera arama, çevresini atlatarak üstünlük kurma, kurallara meydan okuma, yaşıtlarının hayranlığını kazanma isteği

Anne baba ve çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarıyla çocuğa kötü örnek model oluşturmaları

Aşırı baskıcı ve otoriter ebeveyni olan çocukların anne ve babasından intikam alma isteği ve kendince onlarla hesaplaşması

Aşırı hoşgörülü, yetersiz, tutarsız ebeveyni olan çocukların kendi kendine sınır koyamaması

Kardeş doğumu ile birlikte çocuğun rekabete bağlı olarak kıskançlık ve stres yaşaması, yitirdiğini zannettiği anne baba sevgisini bu yolla tekrar kazanmaya çalışması

Çocuğun başkalarının sahip olduğu şeyi kıskanarak onu mahrum etmek ve küçük düşürmek istemesi

Kleptomaninin tedavisi nedir?

Kleptomani erken dönemde fark edilip müdahale edilmezse yetişkinlik döneminde de artarak devam eden bir bozukluktur.

Müdahale geciktikçe iyileşmeye karşı direnç artar. Bu sebeple durum fark edildiğinde alanında uzman bir psikolog eşliğinde duruma müdahale ederek çocuk aile ve psikolog üçgeninde sorun çözülmelidir.