Narsistik kişilik bozukluğu nedir?
Narsistik kişilik bozukluğunun özellikleri nelerdir?
Narsistik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Narsistik kişilik nedir?
Abartılı bir benlik duygusu, takdir edilmeye duyulan büyük ihtiyaç ve başkaları ile empati yapamama ile karakterize kişilik bozukluğudur.

Narsistik kişilik bozukluğunun özellikleri nelerdir?
Kendisinin yetenekli, başarılı ve eşsiz bir insan olduğuna inanır. Bunu her ortamda dile getirir. Kendisinden başka hiçkimsenin görüş ve düşüncelerine önem vermediği için karşısındaki insanı dinlemez.
En ufak bir eleştiriye tahammül edemez. Eleştirildiğinde öfkelenir ve saldırganlaşır.
Karşısındakinin en ufak bir hatasını dahi affetmez, ya saldırır ya da küserek uzaklaşır.
Her şeyin en iyisine kendisinin layık olduğuna inanır. İstediği şeyi elde edemediğinde aşırı derecede öfkelenir.
Başkalarının yetenek ve başarılarını küçümseyip devalüe ederken kendisinin en ufak başarısını yüceltir.
Başkalarının kendisini kıskandığını idda eder ama aslında kendileri çok kıskançtır.
Genellikle kibirlidirler. Aşırı derecede kendilerini beğenirler.
Reddedilmeye tahammülleri yoktur.
İstediklerine ulaşabilmek için başkalarının haklarını kolayca ihlal ederler. İlişkilerinde manüplatif davranırlar.
Çevresiyle uzun süreli samimi ve güvenilir iş ve arkadaş ilişkisi sürdüremezler.
Kendi vücutlarına karşı alırı hassastırlar. Bedenlerine çok önem verirler. Lüks tüketime düşkündürler.
Çevresindeki insanların kendilerine hizmet etmesini beklerler ve insanları bu yönde kullanırlar.
İnsanları ezmek aşağılamak küçük düşürmek ve zarar vermekten çekinmezler.
Çevresindeki iyi niyetli insanları sömürür ve suistimal ederler.
İyiliği, merhametli ve hoşgörülü olmayı aptallık olarak değerlendirirler.
Yenilgiyi ve başarısızlığı kabullenemezler.

Narsistik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Narsistik kişilik bozukluğunun oluşumunun en önemli sebebi erken çocukluk döneminde anne babanın çocuğu ihmal etmesi, aşağılaması, çocukla empati kuramaması ya da anne babanın çocuğa gerçekçi olmayan aşırı değer vermesidir.
Narsistik belirtiler çocukluk döneminden itibaren görülmeye başlar. Erkene dönemde duruma müdahale etmek tedaviyi kolaylaştırır. Yetişkinlik dönemindeki narsistler terapiste gelmezler çünkü kendilerinde hiçbir kusur eksiklik olmadığını düşünürler.
Terapiste genellikle narsist kişiyle bir arada yaşayan insanlar gelirler. Çünkü bu kişiler bir arada yaşadıkları insanları olumsuz etkilerler.