Öfke kontrol bozukluğu nedir?

Öfke kontrol bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Öfke kontrol bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Öfke kontrol bozukluğu nedir?

Çocuğun herhangi bir engellenme, adaletsizlik, incinme ya da kendi benliğine yönelik bir tehdit hissettiğinde; yaşadığı doğal duygu olan öfkesini denetleyememesi ve vurma, kırma, bağırma gibi saldırgan davranışlar göstermesidir.

Öfke kontrol bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Çocuğun yeme, içme, uyku gibi fizyolojik ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmaması,

Anne-baba ve diğer yetişkinlerin çocuğun tepkilerine karşı tutarsız davranışları

Ebeveynlerden birinin olur dediğine diğerinin olmaz demesi, kuralların ortak olarak uygulanmaması

Çocuğun çevresindekilere karşı öfkeli davranışlar sergileyerek arzu ve isteklerini yaptırmaya alışması

Anne baba ve diğer aile bireylerinin isteklerini öfke yoluyla dile getirip bunu yaptırıyor olması ve bu durumun çocuğa örnek teşkil etmesi ve çocuğun bunu model davranış olarak öğrenmesi

Çocuk yanlış bir şey yaptığında yaşına uygun olmayan ağır yasaklarla cezalandırılması, dövme, bir yere kilitleme gibi cezalara maruz kalması ve haksızlığa uğraması

Ailenin çocuğa her konuda gereksiz baskı uygulaması, katı ve kuralcı olması

Çocuğun yaşı gereği yaptığı hatalara asla müsamaha gösterilmemesi, hoşgörüsüz davranılması, hatalarının sık sık yüzüne vurulması, çocuğa sevgisiz davranılması

Çocuğun kardeşleri ya da yaşıtlarıyla kıyaslanarak yapabileceğinin üzerinde beklenti içinde olunması

Annenin bebeğe hamilelik ve erken bebeklik döneminde travmatik olaylar yaşaması buna bağlı olarak da stresli olması

Çocuğun ergenlik dönemine girmesinden dolayı kimlik arayışına girmesi ve sık sık duygu durumunun değişimi

Öfke kontrol bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Öfke kontrol bozukluğu yaşayan çocukların aileleri genellikle ne yapacaklarını bilemezler; ya çocuk öfkelenmesin diye her istediğini yaparlar ya da aşırı sert cezalar verirler.

Her iki durumda da aslında hem aile hem çocuk zarar görür.

Böyle durumlarda alanında uzman çocuk psikoloğundan yardım alınarak öfke krizleri sırasında çocuğa nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili destek almalıdırlar.