Şizotipal kişilik bozukluğu nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireylerde görülen davranışlar nelerdir?

Şizatipal kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Şizotipal kişilik bozukluğu nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu, sıradışı düşünce, anormal davranışlar, yakın ilişkilerden uzak durma referans fikirlere sahip olma, paranoid ve büyüsel düşüncelere inanma eğiliminde olan ve yaşamını buna göre biçimlendirme ile karakterize olan kişilik bozukluğudur. Toplumda %3 civarında görülür. 

Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireylerde görülen davranışlar nelerdir?

Genellikle sosyal çevreden izole bir şekilde yaşarlar.

İkili ilişkilerinde aşırı şüpheci ve alıngandırlar, bu yüzden yakın arkadaşları yoktur. 

Sosyal ortamlarda görünür olmaktan ve liderlikten hoşlanmazlar.

Birebir ilişkilerde yetersizdirler ve sosyal hayata genellikle uyum sağlayamazlar.

Eleştiriye karşı tahammülsüzdürler, takıntılı oldukları  konularda aşırı hassasiyet gösterirler. 

Bu kişilerin inançları, giyimleri, konuşma tarzları tuhaf ve kendine özgüdür.

Büyüsel düşünceleri(büyü, muska, sihir, altıncı his), doğa dışı algısal yaşantıları, batıl inançları ve tekrarlayan yanılsamaları vardır. 

Reankarnasyon, hayaletler, ruhlar alemi, büyü, cin, ufo, tarot gibi konularla aşırı ilgilenirler.

Kendine özgü davranış, konuşma biçimi, takıntılı tutum ve davranışları vardır.

Katı bir öz disipline sahiptirler ve yüksek vicdani özellikte davranışlar gösterirler.

Fantazilerle dolu bir dünyaları vardır.

Detaylara aşırı derecede önem verme gibi özellikleri vardır.

Olaylar karşısında aşırı hassas ve  kaygılıdırlar.

Şizatipal kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Şizotipal kişilik bozukluğu genellikle başka bozukluklarla birlikte seyreder. (psikoz, depresyon vb.)

Bir psikiyatristin belirleyeceği ilaç tedavisiyle birlikte alanında uzman bir psikolog eşliğinde yapılacak olan psikoterapi ile tedavi edilir.